วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี? (ตอนที่ ๓)

มาดูการเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษกันต่อ ตอนที่ ๓ นะครับ
๑.  นัฐ ในบทความก่อนหน้านี้ อาจเขียนว่า Nut  Nud  ก็ได้นะครับ
๒.  อันธิกา  อ่านว่า อัน-ทิ-กา =  un-ti-ka = Untika หรือ   un-ti-kar = Untikar
๓.  ยศวดี  อ่านว่า ยด-สะ-วะ-ดี = yod-sa-wa-dee = Yodsawadee หรือ yos-sa-wa-dee = Yossawadee หรือ Yosawadee
๔.  ณัฐวดี อ่านว่า นัด-ถะ-วะ-ดี = nut-ta-wa-dee = Nuttawadee หรือ Nutawadee
w = "ว" ดีที่สุดครับ
หากใช้ ตัว "ว" ใช้ "v" การออกเสียงจะหนักมากและใกล้ๆไปทาง"เฟอะ" แบบออกเสียงที่ริมฝีปากแล้วกัดริมฝีปากล่างไว้ แล้วกักลมไว้นิดหนึ่งจึงปล่อยออก
แต่ "w" จะออกเสียงห่อปากนิดหน่อยปล่อยลมออกได้เลยไม่ต้องกักไว้ซึ่งเป็น "วอ" ชัดเจนเลยครับ
๕. เรณู  อ่านว่า เร-นู  = re-nu = Renu หรือ rae-nu = Raenu  หรือ Renoo  Raenoo ก็ได้ครับ
๖.  ชาละวัน อ่านว่า ชา-ละ-วัน = cha-la-wun = Chalawun ผมเห็นแถวๆถนนสุโขทัย เกือบตัดกับถนนพระรามห้า เขาเขียนว่า Cha La One  ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับ แต่หากรวมกัน Chalaone จะอ่านว่า แชล-เลอ-โอน นะครับ
๗.  จักรกฤษณ์ อ่านว่า จัก-กิด  = juk-krid = Jukkrid หรือ Jukrid หรือ juk-krit = Jukkrit หรือ Jukrit
๘.  เรียบร้อย อ่านว่า เรียบ-ร้อย = riab-roi = Riabroi หรือ reab-roi = Reabroi
๙.  นงราม อ่านว่า นง-ราม = nong-rarm = Nongrarm บางคนเขียน Nongramก็ตามสบายเลยครับ ขอให้อ่านได้ใกล้เคียงชื่อเราก็พอครับ
          อ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบอกกล่าวกันท้ายบทความได้เลยนะครับ

1 ความคิดเห็น: